Robinete Cu Clapă Fluture    Compensatoare De Montaj   Robinete De Reţinere    Ansamble Armături    Vane De Perete    Armături Diverse

 

ARMĂTURI DE UZ GENERAL

ŞI ECHIPAMENTE

 

 

INSTALAŢIE DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ ŞI

CONTRAGREUTATE TIP IAHC 10(20).2.x.N(A)

 

 

          Instalaţia de acţionare hidraulică şi cu contragreutate tip I.A.H.C. 10(20).2.x.N(A) este destinată echipării robinetelor de închidere cu clapă fluture PN10÷25 DN 300÷1400, montate în conductele forţate ale reţelelor de distribuţie a apei şi ale instalaţiilor tehnologice sau energetice (alimentarea cu apă a microhidrocentralelor, instalaţii de răcire a apei în centralele termoelectrice, alimentarea cu apă a sistemelor de irigaţii, gospodărie comunală, etc.).

        Totodată instalaţia poate echipa orice robinet cu cursa de 900, căruia să-i asigure momentul de închidere necesar. În cadrul echipărilor susmenţionate instalaţia se utilizează ca dispozitiv de siguranţă ( închidere-reţinere ), asigurând întreruperea automată a circulaţiei ( directe sau inverse ) a fluidului de lucru ( apei ) în cazul căderilor de tensiune şi protecţia contra şocurilor hidraulice a pompelor şi a întregii instalaţii, precum şi evitarea supraturării turbinelor hidraulice ale microhidrocentralelor.

         NOTĂ: Instalaţia se poate utiliza şi ca dispozitiv de protecţie în cazuri de avarie, în situaţia existenţei unui sesizor de avarie care asigură oprirea (pompelor, turbinelor), respectiv închiderea robinetului în cadrul unei durate cu temporizare reglabilă. 

       Instalaţia de acţionare hidraulică şi cu contragreutate poate fi folosită şi ca dispozitiv de închidere / deschidere a robinetelor cu cursa de 900. Totodată aceasta poate acţiona şi robinete cu clapă fluture PN16 şi PN25 DN 300÷1200, dacă presiunea maximă de lucru a fluidului Plmax. <16 bari.

        OBSERVAŢIE: NU SE RECOMANDĂ folosirea ca dispozitiv de reglare a robinetului cu clapă fluture echipat cu instalaţia de acţionare hidraulică şi contragreutate.

 

 

 

 

ROBINETE CU CLAPĂ FLUTURE

 

- Robinete cu clapă fluture excentrică, PN10-16 DN150-600, acţionate manual                               

 - Robinete cu clapă fluture excentrică, PN10-16 DN150-600, acţionate electric                              

- Robinete cu clapă fluture centrică, PN10 DN50-1200, acţionate cu plutitor                                  

- Robinete cu clapă fluture excentrică, corp cu flanşe, PN10-25 DN150-1400, acţionate manual   

 -Robinete cu clapă fluture excentrică, corp cu flanşe, PN10-16 DN150-600, acţionate electric    

 

 

Robinetele cu clapă fluture se folosesc pentru vehicularea fluidelor ( apă  industrială, produse petroliere, gaze, alte fluide cu acţiune  corosivă), cu temperatura maximă de 800C ( cauciuc tip NBR )sau 1200C (cauciuc tip EPDM).

 

 

 

 

 

 

compensatoare  DE MONTAJ

 

    - Compensatoare de montaj cu tiranţi PN10-25 DN40-1600

       - Compensatoare telescopice de montaj PN10-25 DN40-1200

 

 

            Compensatoarele telescopice de montaj sunt destinate preluării variaţiilor ce pot apărea la montajul armăturilor în conductă. Acest tip de compensator poate prelua sarcini axiale din cadrul instalaţiei în care este montat, facilitând montarea şi demontarea armăturilor în/din instalaţii. Se utilizează împreună cu robinetele de reţinere şi armăturile de închidere în staţiile de pompare.

 

 

 

 

 

    

ROBINETE DE REŢINERE

 

 

  - Robinete de reţinere cu clapă din oţel PN10-25 DN150-600               

- Robinete de reţinere cu clapă, corp cu flanşe PN10-16 DN150-1000

- Clapet terminal PN2,5 DN300-1200                                                        

 

 

 

Clapetele terminale de reţinere se montează la capetele conductelor, în cadrul staţiilor de tratare şi epurare a apei precum şi ale amenajărilor hidrotehnice, împiedicând curgerea în sens invers ( de exemplu, în cazul creşterii nivelului apei ).

 

 

 

 

 

                 ANSAMBLE ARMĂTURI

 

- Ansamblu robinet clapă fluture PN10-16 DN150-1200 cu compensator de montaj

- Ansamblu protecţie şi izolare pompe PN10-25 DN150-600 (Ansamblu RF/compensator telescopic de montaj/RRC)

 

           Ansamblul robinet clapă fluture cu compensator de montaj se foloseşte în instalaţiile tehnologice sau industriale acolo unde sunt indicate robinetele de închidere cu clapă fluture, având avantajul realizării gabaritului optim montajului, precum şi o montare / demontare uşoară a robinetului în caz de necesitate.

Acest tip de ansamblu fiind prevăzut cu tiranţi poate prelua sarcini axiale din cadrul instalaţiei în care este montat.

          Ansamblul de protecţie şi izolare pompe se foloseşte la protecţia pompelor contra şocurilor hidraulice (loviturii de berbec), precum şi la izolarea instalaţiei (pompei) în cazul unor reparaţii sau avarii. Acest tip de ansamblu fiind prevăzut cu tiranţi poate prelua sarcini axiale din cadrul instalaţiei în care este montat.

 

 

VANE DE PERETE                  

 

- Vană plană de perete, cu fixare mecanică şi secţiune rotundă PN0,5 DN300-1200                                          

- Vană plană de perete, cu fixare mecanică şi secţiune rotundă acţionată de la distanţă PN0,5 DN300-1200

                                                         

Vanele plane de perete se utilizează în staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, montate în aer liber ( baraje, rezervoare, bazine, canale, etc. ), precum şi pentru alte utilizări.

 

 

 

                ARMĂTURI DIVERSE

 

- Robinete de închidere cu ventil, din oţel, corp drept PN25/40 DN15/25

- Ansamblu dispozitiv de aerisire / dezaerisire - robinet de izolare PN10 DN50-150

- Dispozitiv de aerisire / dezaerisire, tip dad  PN10 DN50-150

- Sorburi cu ventil de reţinere PN4/2,5 DN40-300

- Sorburi simple cu flanşă PN10 DN40-500

- Piesă de trecere etanşă PN1 DN80-1200

- Flanşe rotunde, plate, pentru sudare PN2,5-25 DN10-1200

 

Robinetele de închidere cu ventil, din oţel, se folosesc pentru vehicularea fluidelor ( apă, produse petroliere, abur, gaze, alte fluide cu acţiune corosivă slabă, cu excepţia restricţiilor specifice armăturilor din oţel ), cu temperatura maximă de 4000C.

 

 

Dispozitivele de aerisire-dezaerisire se utilizează la conductele de transport al apei pluviale, industriale sau brute, cu temperatura de maxim 600C, pentru următoarele scopuri:- la umplerea conductei goale permit evacuarea rapidă a aerului -  în timpul funcţionării, când conducta se află sub presiune, permit evacuarea automată a aerului la punctul înalt unde sunt montate - la apariţia depresiunii în conductă ( golire, lovituri de berbec ) permit intrarea aerului în conductă, evitând formarea vidului. Ansamblul dispozitiv de aerisire / dezaerisire - robinet de izolare tip fluture s-a impus ca o necesitate practică pentru reducerea la maxim a lungimii de construcţie. Utilizarea armăturilor din oţel se impune întrucât ansamblul se utilizează în punctele de nivel ridicat ale conductelor, unde există pericol de îngheţ.

 

 

 

 

 

 

 

Sorburile cu ventil de reţinere se folosesc în instalaţiile de pompare, la capătul conductei verticale de aspiraţie a apei, petrolului sau a altor lichide neagresive, cu temperatura maximă de lucru de 500C, pentru presiunea nominală PN4;PN2,5.

 

 

 

 

 

 

Piesa de trecere etanşă este folosită pentru trecerea conductelor prin pereţii rezervoarelor, asigurând etanşarea cu ajutorul unei garnituri.

 

 

 

 

 

 

 

Flanşele rotunde, plate, executate din oţel, sunt utilizate pentru sudare la capetele ţevilor, în scopul îmbinării armăturilor şi elementelor de conductă.

 

 

 

 

Înapoi Sus